ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Shop Goby!

 

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Shop Goby, te vinden op https://www.shopgoby.com/.

 

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Shop Goby niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het heersende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

 

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Shop Goby, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van Shop Goby.

 

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

 

VERGUNNING

Tenzij anders vermeld, bezitten Shop Goby en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Shop Goby. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier vanuit Shop Goby toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Je moet niet:

 

1- Materiaal van Shop Goby opnieuw publiceren

2- Materiaal van Shop Goby verkopen, verhuren of in sublicentie geven

3- Materiaal reproduceren, dupliceren of kopiëren van Shop Goby

4- Inhoud verspreiden van Shop Goby

 

Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Gratis Algemene Voorwaarden Generator.

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. Shop Goby filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Shop Goby, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is Shop Goby niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

 

Shop Goby behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.